News

2021. gada 13.- 15. oktobrī Almatā, Kazahstānā, notika Starptautiskā transporta un loģistikas izstāde un konference TransLogistica Kazakhstan 2021”. Stendā savus pakalpojumus piedāvāja Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes, VAS Latvijas dzelzceļš, Liepājas SEZ pārvalde ar vienoto zīmolu “Via Latvia”.

Vizītes Kazahstānā galvenais mērķis bija satikties ar jau esošajiem sadarbības partneriem, meklēt jaunus un prezentēt Latvijas transporta loģistikas nozari kā izdevīgu, mūsdienīgu un efektīvu Eirāzijas tranzīta koridora sastāvdaļu, sekmējot tranzīta kravu plūsmu un veidojot jaunas loģistikas ķēdes caur Latvijas ostām uz Skandināviju un Rietumeiropu.

Attīstot un pilnveidojot jau esošās loģistikas ķēdes, Kazahstāna var kļūt par nozīmīgu partneri konteinerkravu piesaistē no Ķīnas, jo izteikta interese izstādē bija tieši par šo kravu plūsmu. Tāpat bija vērojama Kazahstānas investoru interese par iespējām Latvijā veidot savus termināļus.

Paralēli izstādei, 13.oktobrī, norisinājās Latvijas-Kazahstānas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas 3. sēde, kuru vadīja Satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis  Reimanis un Kazahstānas industrijas un infrastruktūras attīstības ministra vietnieks Berika Kamaļijevs. Sēdes darba kārtībā bija diskusijas par sadarbības jautājumiem civilajā un kravu aviācijā, dzelzceļa pārvadājumos, starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī transporta loģistikas jomā saistībā ar  Eirāzijas pārvadājumu veicināšanu. Puses vienojās līdz tuvākā laikā plānotai Starpvaldību komisijas sēdei sagatavot parakstīšanai nolīgumu par tiešo gaisa satiksmi, kas pašlaik ir izskatīšanā Kazahstānas pusē. Transporta darba grupas sēdē piedalījās Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Kazahstānas Republikā Irina Mangule,  VAS  «Latvijas dzelzceļš», SIA "LDz Loģistika" vadītāji un Latvijas ostu pārstāvji.

Starptautiskās transporta un loģistikas izstādes ietvaros 13.-14.oktobrī notika III Starptautiskā konference “Transporta un loģistikas tirgus”.

Konferences pirmajā plenārsēdē uzstājās valsts sekretāres vietnieks Uldis  Reimanis  ar prezentāciju “Jaunas iespējas Eirāzijas savienojumu izveidei caur Latviju pēc pandēmijas periodā”, kurā runāja par iespējām un risinājumiem, kā mēs varam tālāk attīstīties un sadarboties strauji mainīgajā mūsdienu vidē. “Pandēmija skaidri parādīja transporta un loģistikas nozares neaizsargātību – tradicionālās piegādes ķēdes pārtrūka, loģistikas izmaksas un piegādes laiks ievērojami palielinājās. Vienlaikus, Latvijas transporta sistēma un loģistikas nozare turpina attīstīties, rodot jaunus risinājumus. Partneriem varam piedāvāt jaunas loģistikas ķēdes Eirāzijas maršrutiem uz Skandināviju un Rietumeiropu,” savā runā uzsvēra  Uldis Reimanis.

Savukārt dzelzceļa jautājumiem veltītajā sesijā uzstājās SIA “LDz Loģistika” valdes priekšsēdētāja Jūlija Vasiļkova, prezentējot dzelzceļa pārvadājumu iespējas, un kopā ar citu valstu kolēģiem apsprieda nozares potenciālu, sadarbības iespējas un sarežģījumus, kas kopīgiem spēkiem būtu jāpārvar.

Izstādes dalībnieki izrādīja lielu interesi par sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem un Latvijas vienoto stendu “VIA LATVIA”. Latvijas stendu apmeklēja arī Kazahstānas industrijas un infrastruktūras attīstības ministrs Beibuts Atamkulovs.

Stendu apmeklēja ne vien Kazahstānas, bet arī Kirgizstānas, Uzbekistānas, Azerbaidžanas, Ķīnas un citu valstu pārstāvji.