Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskā ziņā, veidojot pamatu Latvijas transporta un loģistikas pakalpojumu eksportam, kā arī citu tautsaimniecības nozaru efektīvai darbībai. 

Kopīga dzelzceļa sistēma ar sliežu platumu 1520 mm un vienota dzelzceļu kravu pārvadājumu organizēšanas sistēma nodrošina NVS un Āzijas valstis ar tiešu izeju uz Latvijas ostām Eiropas Savienībā. Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi ir apmēram 4%, kas izskaidrojams ar salīdzinoši īsajiem pārvadājumu attālumiem.

Veicot nozares liberalizāciju atbilstoši Eiropas dzelzceļu perspektīvo attīstības politiku virzienam, papildus VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmumam SIA “LDZ CARGO” Latvijas kravu pārvadājumu tirgū jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas trīs privātas kapitālsabiedrības: AS “Baltijas ekspresis”, AS “Baltijas tranzīta serviss” un AS “Euro Rail CARGO”.

Starptautiskie dzelzceļa pasažieru pārvadājumi pašreiz tiek nodrošināti uz Igauniju.  AS “Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu.

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, un tās pārvaldītājs ir valsts dibināta akciju sabiedrība VAS “Latvijas dzelzceļš”. Lai paaugstinātu pārvadājumu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu un paaugstinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju, VAS “Latvijas dzelzceļš” turpmākajos gados plāno veikt dzelzceļu galveno tīklu elektrifikāciju. Projekta īstenošanā plānots izmantot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus un VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējumu. Dzelzceļa nozares normatīvo aktu sistēma ir harmonizēta ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, un praksē izpildītas prasības par dzelzceļa transporta tirgus liberalizāciju un satiksmes drošību.

“Rail Baltica” ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļa tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija. Līdz ar “Rail Baltica” projektu Latvijai ir iespēja kļūt par reģiona galveno Eiropas sliežu platuma (1435 mm) un 1520 mm sliežu krustpunktu un tādējādi vienu no reģiona nozīmīgākajiem transporta mezgliem.

“Rail Baltica” projekts paredz Salaspilī būvēt multimodālo loģistikas centru (tā saucamo “sauso ostu”) – kravu termināli, kur paredzēts pārkraut kravas uz cita platuma dzelzceļa sliedēm.

 


Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu salīdzinājums 2013.-2023.gadā

Aktuālā mēneša statistika

 

Konteinervilcieni

Mūsdienās arvien vairāk kravas tiek pārvadātas konteineros un tās pamatā ir kravas ar augstu pievienoto vērtību, Latvija aktīvi attīsta konteinervilcienu pakalpojumus.

Kravu pārvadātāji

Latvijas kravu pārvadājumu tirgū darbojas 4 kravu pārvadājumu uzņēmumi.

Dzelzceļa iestādes, uzņēmumi, organizācijas

Valsts kapitālsabiedrības, Iestādes, Organizācijas, Starptautiskās organizācijas.

Rail Baltica

Rail Baltica ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements – jauna, ātra, elektrificēta.